2019-08-08 09:48Debatt

Använd inte oss i ditt politiska spel

Leo Gerdén, ordförande Sveriges Elevråd. Leo Gerdén, ordförande Sveriges Elevråd.

REPLIK. Det är anmärkningsvärt att Roger Haddad (L), baserat på medieuppgifter, förordar ett avskaffande av den instans vars uppdrag är att tolka skollagen som Liberalerna själva skrev. Barn- och elevombudet (BEO) skyddar oss mot kränkningar – ett viktigt uppdrag vi kräver ska fortlöpa.

Diskriminering, kränkningar och trakasserier är fortfarande en del av vår vardag. 60 000 elever utsätts regelbundet för mobbning och en av sju elever i årskurs 9 känner sig inte trygg i skolan. Det är en enorm utmaning vi gemensamt måste tackla.

Elever som går till skolan med en klump i magen, och inte får det stöd man har rätt till av skolan eller huvudmannen, har BEO som enda utväg.

69 procent av alla ärenden som handläggs av BEO rör kränkningar mellan elever. Det är i praktiken dessa elever som faller offer för en ”hårdare tag”-retorik som gått överstyr. Haddad väljer också att ge en felaktig bild av både det berörda ärendet och BEO:s uppdrag.

Ett avskaffande av BEO kommer inte öka tryggheten i svensk skola, det vet både vi och Liberalerna. Trots det används vi som en bricka i ett politiskt spel. Elever ropar efter mer stöd och reformer för att förbättra den psykiska hälsan och för att få en bättre arbetsmiljö.

Vi har svaren på de här utmaningarna och min fråga till Roger Haddad blir därför; Är du beredd att lägga ner kontraproduktiva symbolförslag, sätta dig ner med Sveriges elevråd och på ett moget sätt diskutera skolans verkliga utmaningar och lösningar?

Leo Gerdén, ordförande Sveriges elevråd


Om Sveriges Elevråd

Sveriges Elevråd är en rikstäckande ideell organisation för elevkårer och elevråd på övre grundskolan. Våra medlemmar är fristående demokratiska föreningar som arbetar för en mer givande skoltid för eleverna på skolan.