2019-08-14 07:24Debatt

Det vore tjänstefel att inte driva fallet till HD

REPLIK. Isak Skogstad beskriver händelsen i Lidköping som att en lärare lyfte bort en bråkstake, men utesluter viktig fakta som att eleven har flera diagnoser och är placerad i en specialklass. Inte heller att det finns handlingsplaner runt eleven som starkt uttrycker att denne inte bör vidröras över huvudtaget. Läraren tar trots det ett grepp om elevens hals/huvud. Det är Barn- och elevombudets (BEO:s) skyldighet att ta händelsen vidare. 

Tingsrätt och hovrätt bedömer förhållandena som oklara, och utifrån det vore det närmast tjänstefel av BEO att inte överklaga till HD. Inte minst för att finna prejudikat i svåra avväganden. Dessutom riktar BEO inte kritiken mot enskilda lärare, utan enbart på en huvudmannanivå. Ombudsmannen består av jurister, inga allmänna tyckare, som tolkar skollagen från 2011.

69 procent av alla ärenden som BEO hanterar rör elever som kränker och mobbar andra elever. Det är i praktiken de här eleverna man sparkar på. Elever som äntligen tagit mod till sig att berätta om övergrepp men i debatten lättvindigt kallas ”lättkränkta”.

Höj nivån i debatten, och ta reda på fakta innan ni sparkar på de elever som ligger ned. Låt oss i stället prata om en nolltolerans mot kränkningar och mobbning i skolan. Problemen vi elever ser i vår vardag, varje dag, i stället för snabba politiska utspel.

Leo Gerdén, 

Ordförande Sveriges Elevråd

Texten har tidigare publicerats i Expressen


Om Sveriges Elevråd

Sveriges Elevråd är en rikstäckande ideell organisation för elevkårer och elevråd på övre grundskolan. Våra medlemmar är fristående demokratiska föreningar som arbetar för en mer givande skoltid för eleverna på skolan.