2020-03-09 06:00Nyheter

Elever samlas i Örebro för att förbättra sin arbetsmiljö

Ostädade toaletter, hög ljudvolym och trakasserier är omständigheter som aldrig skulle accepteras på en arbetsplats i Sverige. Samtidigt är denna arbetsmiljö vardag för många av Sveriges grundskoleelever. Nu träffas elever i Örebro för att råda bot på problemen.

Trakasserier och kränkningar är allvarliga arbetsmiljöfrågor som förekommer allt oftare på landets grundskolor. Enligt Skolinspektionen har antalet anmälningar ökat de senaste åren och det är nästan tre gånger vanligare att anmälan berör elever i grundskolan, jämfört med gymnasieskolan. Samtidigt saknas ofta elevskyddsombud på skolorna, trots att det enligt arbetsmiljölagen bör finnas två elevskyddsombud per läsår på alla högstadieskolor.

– Eleverna kan bidra med ett unikt perspektiv på utmaningarna i skolan. De rör sig i andra miljöer och upplever situationer annorlunda än de vuxna på skolan, säger Leo Gerdén, ordförande för Sveriges Elevråd, landets största elevorganisation på grundskolan.

Sveriges Elevråd anordnar varje år utbildningsdagar med fokus på arbetsmiljölagen, uppdraget som elevskyddsombud, fysisk och psykosocial arbetsmiljö, samt hur elever kan samarbeta med skolledningen. På tisdag är det dags för Örebro.

– Vi hjälper eleverna att förstå sina rättigheter och hur de kan driva dessa frågor, säger Leo Gerdén.

Utan aktiva elevskyddsombud kan problem som kränkningar och trakasserier via digitala medier gå obemärkta förbi, eller helt enkelt vara svåra att ta itu med om elevernas egna perspektiv saknas, menar han.

– Eleverna själva har ofta bäst koll på vad som inte fungerar. Därför borde skolledningen främja en dialog för att skapa en så bra plats för lärande som möjligt.

Utbildning i Örebro

Utbildningsdagen i Örebro äger rum på Virginska gymnasiet, Fabriksgatan 46–52, tisdag 10 mars kl 12.00-15.30. 


Om Sveriges Elevråd

Sveriges Elevråd är en rikstäckande ideell organisation för elevkårer och elevråd på övre grundskolan. Våra medlemmar är fristående demokratiska föreningar som arbetar för en mer givande skoltid för eleverna på skolan.