2018-09-20 14:03Nyheter

Sveriges elevråd driver projekt mot sexuella trakasserier i skolan

Regeringen klubbade i slutet på juni ett riktat ”Metoo”-paket på 120 miljoner kronor som en del i vårändringsbudgeten. Av dessa medel fick Skolverket 50 miljoner kronor, varav tio miljoner var avsatta för utåtriktade insatser för en bättre arbetsmiljö för elever, med fokus på arbetet mot sexuella trakasserier.

Sveriges Elevkårer har fått uppdraget att samordna de insatser som kommer att genomföras under hösten, tillsammans med organisationerna Sveriges Elevråd, Sveriges Skolledarförbund, Lärarförbundet Skolledare och Sveriges elevråd – SVEA.

- Efter de många berättelser om sexuella trakasserier i skolan som kommit i ljuset efter upproren under hösten 2017 är vi oerhört glada att vi fått möjligheten att göra något åt situationen. Arbetsmiljön i skolan är en av våra hjärtefrågor. Självklart ska elever kunna känna sig trygga i sin skolvardag, säger Erik Nordlund, ordförande i Sveriges Elevråd.

Bakgrunden till insatsen är de många initiativ inom #metoo, som under 2017 och 2018 har riktat uppmärksamhet mot förekomsten av sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling inom flera sektorer och branscher i samhället. #tystiklassen och #räckupphanden vittnade om övergrepp i skolan såväl mellan elever som mellan lärare och elever. Upproren och de många vittnesmålen fick de fem organisationerna att mobilisera för att tillsammans göra något åt situationen.

Projektet kommer att genomföras under 2018 och bestå av olika kompetensutvecklande insatser.

 


Om Sveriges Elevråd

Sveriges Elevråd är en rikstäckande ideell organisation för elevkårer och elevråd på övre grundskolan. Våra medlemmar är fristående demokratiska föreningar som arbetar för en mer givande skoltid för eleverna på skolan.