2019-10-02 05:00Pressmeddelande

Stockholms elevråd får verktyg att förändra sina skolor

På torsdag den 3:e oktober samlar organisationen Sveriges Elevråd representanter för elevråd på skolor runt om i Stockholm för att nätverka, inspireras och utbildas. Syftet är att ge unga verktyg för att förbättra sin arbetsmiljö och skoltid  inte bara för sig själva utan för alla elever på skolan.  

Elevrådsdagarna är en årlig utbildningsturné som under en dag samlar elevråd från olika skolor r en styrelseutbildning och en kickoff för att starta det nya läsåret på bästa sätt. Föreläsningar blandas med erfarenhetsutbyten och workshops.  Under dagen hålls bland annat utbildningar i påverkansarbete, projektplanering och organisationsstruktur. På torsdag är det dags för Stockholms elever och dagen kommer att hållas på Drottning Blankas Gymnaiseskola på  Kungsholmen.

Eleverna som deltar i elevrådsdagarna får tips och verktyg att ta med sig tillbaka till sina skolorDessutom får de möjlighet att träffa andra elevrådsaktiva och utbyta erfarenheter. Att vara med i elevrörelsen är ett bra sätt att lära sig om demokratiska processer, säger Leo Gerdén, ordförande för Sveriges Elevråd. 

En viktig fråga för Sveriges Elevråd är hur elever själva kan skapa förändring på skolan och agera vid till exempel dåliga förhållanden. 

– Det finns en felaktig uppfattning om att dagens unga inte är intresserade av att engagera sig, säger Leo Gerdén. 

Under utbildningen får deltagarna kunskap om vilka rättigheter de har som elever och vilken skillnad de kan göra för andra på skolan genom att skapa gemensamma mötesplatser och lyfta medlemmarnas åsikter till skolledningen. Sveriges Elevråds grundidé är att elevråden ska vara självständiga föreningar med frivilligt medlemskap. 

- Våra elevråd är självbestämmande organisationer, fristående från skolan. De styrs av elever och arbetar för elever, säger Leo Gerdén.    

Elevrådsdagarna i Stockholm 

Var: Drottning Blankas GymnaiseskolaWarfvinges väg 24, Kungsholmen

När: Torsdag 3 oktober kl. 12.00-15.30


Om Sveriges Elevråd

Sveriges Elevråd är en rikstäckande ideell organisation för elevkårer och elevråd på övre grundskolan. Våra medlemmar är fristående demokratiska föreningar som arbetar för en mer givande skoltid för eleverna på skolan.

Relaterad media